Joen Liitokiekon tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Joen Liitokiekon uutiskirjeen tilaajarekisteri

Rekisterinpitäjä

Joen Liitokiekko
Hyttitie 6 A 3
80170 Joensuu

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Miika Voutilainen
wotson.fi@gmail.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Joen Liitokiekko julkaisee sähköistä uutiskirjettä, jonka voi tilata verkkosivujemme kautta. Kirje lähetetään sähköpostitse sen tilanneille (opt-in). Henkilötietoja käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen.

Kirjeen tilaajista tallennetaan vain sähköpostiosoite. Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin on tarpeellista uutiskirjeen lähettämiseksi (kunnes tilaus peruutetaan tai uutiskirjepalvelun olemassaolo lakkaa).

Uutiskirjeen tilaajalla on jokaisen uutiskirjeen vastaanottamisen yhteydessä mahdollisuus perua tilaus. Tilauksen voi perua myös lähettämällä pyyntö osoitteeseen joen.liitokiekko@gmail.com. Uutiskirjeen tilauksen peruneiden henkilötiedot tuhotaan viivytyksettä.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn suostumus.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan sähköpostiosoitteesi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tieto saadaan käyttäjältä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin on tarpeellista uutiskirjeen lähettämiseksi (kunnes tilaus peruutetaan tai uutiskirjepalvelun olemassaolo lakkaa). Poistamme vanhentuneet ja virheelliset tiedot.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietojen käsittely tapahtuu EU/ETA-alueella. Henkilötietoja ei tulla siirtämään kolmansiin maihin.

Rekisterin suojauksen perusteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteritiedot sijaitsevat Mailchimp-palvelun palvelimilla. Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti ja niitä pääsee katsomaan vain Joen Liitokiekon valitut käyttäjät. Tietojärjestelmän käyttöä valvotaan ja järjestelmiin pääsy on rajoitettu.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on

  • Oikeus pyytää pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin ja käyttää tätä oikeutta kohtuullisin väliajoin.
  • Oikeus pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista. Sinulla on oikeus saada henkilötietosi poistetuksi sen jälkeen, kun niitä ei tarvita siihen tarkoitukseen, johon tiedot ovat kerätty, olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä tai käsittely ei muutoin ole tietosuoja-asetuksen säännösten mukaista.
  • Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista, kuten tietojen siirtämistä toiseen käsittelyjärjestelmään, käyttäjien pääsyn estämistä tiettyihin henkilötietoihin tai julkaistujen tietojen väliaikaiseen poistamiseen verkkosivuilta.
  • Oikeus vastustaa käsittelyä, kun tietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella.
  • Oikeus vastustaa suoramarkkinointia.

Olethan tarvittaessa yhteydessä rekisterinpitäjään.

Sinulla on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.